مشاوره سفارش و خرید مجسمه سازان فرزام تولید کننده انواع مجسمه های فایبرگلاس

درباره مجسمه سازان فرزام

درباره مجسمه سازان فرزام
کارخانه هنرمندان مجسمه سازان فرزام با شعار استفاده حداکثری از پتانسیل های بالفعل و بالقوه نیروی کار کارخانه و با هدف تثبیت جایگاه کارخانه بعنوان نهاد مرجع در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری فعالیت های مجسمه سازی در کشور وارد عمل شده است.